Privacyverklaring

Doodeman Sierbestrating

Doodeman Sierbestrating respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Doodeman Sierbestrating respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

1. INLEIDING
1.1Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens op de website www.doodeman.nl (hierna: Website) en in verband met uw communicatie met ons.

1.2De Website wordt beheerd door Doodeman Sierbestrating, gevestigd aan de Wijzend 27, 1688 JD Nibbixwoud (Noord-Holland) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37083566. Doodeman Sierbestrating is in verband met deze verwerkingen de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.3Doodeman Sierbestrating is bereikbaar op bovenstaand adres, alsook via info@doodeman.nl

2. DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u contact te houden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag via het contactformulier).

3. COOKIES
3.1Wij maken gebruik van de Google Analytics cookie. Daarmee kunnen wij statistieken bijhouden over hoeveel bezoekers de Website krijgt en welke pagina’s het meest worden bekeken. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. De Google Analytics cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard. Wij hebben extra maatregelen genomen ter bescherming van uw privacy. Zo hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten met verschillende afspraken ter bescherming van uw privacy. Daarnaast hebben wij de functie “Gegevens delen” uitgezet, zodat Google deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld, dat niet uw volledige IP-adres wordt gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google.

4. BEWAARTERMIJNEN
4.1Doodeman Sierbestrating zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
4.2Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale bewaartermijnen.

5. UW RECHTEN
5.1U heeft het recht Doodeman Sierbestrating te verzoeken om inzage tot en correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.2U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat Doodeman Sierbestrating bepaalde diensten niet meer kan leveren.

6. WIJZIGING
6.1Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.
Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de Website.

Doodeman persoonlijke offerte aanvragen

Stel ons uw vragen

Heeft u een vraag of een vraag over een product?

Wij helpen u graag verder met het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van meer informatie over o.a. onze producten en diensten.