Disclaimer

Doodeman Sierbestrating

Op het gebruik van deze website (doodeman.nl & doodeman-sierbestrating.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing in de vorm van deze geactualiseerde disclaimer.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Doodeman Sierbestrating respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van informatie
Doodeman Sierbestrating streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Doodeman Sierbestrating niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Doodeman Sierbestrating aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Doodeman Sierbestrating en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Doodeman Sierbestrating garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Doodeman Sierbestrating te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Doodeman Sierbestrating heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Doodeman Sierbestrating aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Doodeman Sierbestrating zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder dat Doodeman Sierbestrating daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Doodeman persoonlijke offerte aanvragen

Stel ons uw vragen

Heeft u een vraag of een vraag over een product?

Wij helpen u graag verder met het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van meer informatie over o.a. onze producten en diensten.